პროექტირება

index.jpg

ამ სერვისის გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ აქციოთ თქვენი ხედვა რეალობად. ჩვენი ექპესრტები გაგაცნობენ ყველა შესაძლო ვარიანტს და უპასუხებენ თქვენს ნებისმიერ შეკითხვას. ჩვენი გუნდი თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალურად მუშაობს და მჭიდროდ თანამშრომლობს რათა დავრწმუნდეთ, რომ ვაკმაყოფილებთ და ვამეტებთ თქვენს მოლოდინებს.

ვმკ კონსტრაქშენში, ჩვენ ვაკვირდებით პატარა დეტალებს, რომლებსაც შეუძლიათ დიდი გავლენა იქონიონ თქვენი პროექტის წარმატებულ შესრულებაზე.

miners%20working_edited.jpg

მშენებლობის პროექტირება

Calculator_edited.jpg

ხარჯთაღრიცხვა და ფინანსები

Documents%20and%20Blurred%20Business%20M

მშენებლობის დოკუმენტაცია

Crane%20Operator_edited.jpg

ადამიანური რესურსები

Bridge%20Contruction_edited.jpg

ზედამხედველობა

Making%20Notes_edited.jpg

სამშენებლო კონსულტაცია

Architectural%20Plans_edited.jpg

არქიტექტურული პროექტირება

Bridge%20Inside_edited.jpg

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები