პროექტირება

index.jpg

ამ სერვისის გამოყენებით თქვენ შეგიძლიათ აქციოთ თქვენი ხედვა რეალობად. ჩვენი ექპესრტები გაგაცნობენ ყველა შესაძლო ვარიანტს და უპასუხებენ თქვენს ნებისმიერ შეკითხვას. ჩვენი გუნდი თითოეულ კლიენტთან ინდივიდუალურად მუშაობს და მჭიდროდ თანამშრომლობს რათა დავრწმუნდეთ, რომ ვაკმაყოფილებთ და ვამეტებთ თქვენს მოლოდინებს.

ვმკ კონსტრაქშენში, ჩვენ ვაკვირდებით პატარა დეტალებს, რომლებსაც შეუძლიათ დიდი გავლენა იქონიონ თქვენი პროექტის წარმატებულ შესრულებაზე.

მშენებლობის პროექტირება

ხარჯთაღრიცხვა და ფინანსები

მშენებლობის დოკუმენტაცია

ადამიანური რესურსები

ზედამხედველობა

სამშენებლო კონსულტაცია

არქიტექტურული პროექტირება

ხელშეკრულებები და შეთანხმებები